Cenník služieb

Aktuálny cenník platný od 01.01.2022. Ceny sú uvedené s DPH.

Aktuálny cenník pre TK

TK pravidelná

TK prepravné povolenie ECMT

TK Opakovaná

Zvláštna kontrola

Administratívna kontrola

TK Dovoz

Súvisiace služby

AKTUÁLNY CENNÍK PRE EK

EK pravidelná

EK opakovaná

EK Administratívna

EK Dovoz

EK zvláštna

Súvisiace služby s EK